Sunday, April 8, 2007

RUJUKAN


RUJUKAN

http://www.mayoclinic.com/health/alzheimer/A99999

http://www.adfm.org.my

http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/0104/03/hikmah/lainnya08.htm

Suzana Mohd Hoesni. Tingkahlaku Manusia dan Persekitaran Sosial. Bangi: UKM

Santrock, J.W (2005). Life-span Development. Edisi ke-9. Boston: McGraw Hill.

ISU-ISU SEMASA


ISU-ISU SEMASA

Petikan Sosial Penyakit Alzheimer

http://www.mayoclinic.com/health/alzheimers/A99999


Utusan Online

http://www.utusan.com.my

Kesihatan Optimum Wanita Menopause
Kesihatan optimum wanita menopause. Oleh: DR. SUDHA KUMARI. Menjadi wanita kadang-kadang memang mencabar kerana kita terpaksa melalui akil baligh, fasa pembiakan dan akhirnya menopaus, yang berlaku secara semula jadi dalam lingkungan umur 47 hingga 51 tahun.Ia adalah satu istilah yang diguna untuk menyatakannya.
31/12/2006

Saturday, April 7, 2007

JAWAPAN


JAWAPAN

OBJEKTIF

1. B
2. A
3. A
4. B
5. B
6. B
7. A
8 A
9. B
10. A
11. A
12. A
13. B
14. A
15. A
16. B
17. A
18. B
19. B
20. B
21. A

SUBJEKTIF

1. Penyakit yang sering dihadapi oleh golongan dewasa akhir ialah penyakit kencing manis, strok, penyakit jantung, Alzheimer dan darah tinggi.

2. Penyakit Alzheimer ialah merupakan sejenis penyakit otak yang secara perlahan menyebabkan individu tersebut hilang intelek, memori dan kesedaran serta kebolehan untuk mengawal funsi badannya.

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses penuaan ialah amalan pemakanan, tekanan, genetik dan persekitaran.

4. Presbyopia ialah rabun jauh yang berkaitan dengan penuaan yang disebabkan oleh kanta mata yang kurang elastik.


5. Kepintaran cecair ialah kebolehan untuk menyelesaikan masalah yang memerlukan sedikit pengetahuan atau tanpa menggunakan pengetahuan

SOALAN SUBJEKTIF

SUBJEKTIF

1. Terangkan beberapa pentakit yang sering dihadapi oleh golongan dewasa akhir ?

2. Apakah makna penyakit Alzheimer ?

3. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi proses penuaan ?

4. Apakah makna presbyopia ?

5. Apakah maksud kepintaran cecair ?

SOALAN OBJEKTIF

SOALAN-SOALAN

OBJEKTIF


1. Prebyopia dan Myopia adalah pemyakit yang berkaitan dengan
a. Pendengaran
b. Penglihatan

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses penuaan ialah
a. Faktor keturunan
b. Kemahiran psikomotor

3. Alzheimer adalah penyakit yang akan menyebabkan seseorang itu mengalami
a. Memori dan kesedaran berkurangan
b. Rasa kekosongan dalam hidup

4. Adakah Teori Stress menerangkan tentang proses penuaan ?
a. Betul
b. Salah

5. Dalam zaman dewasa akhir terdapat perubahan yang drastik iaitu bekerja keras dan suka bersaing.
a. Betul
b. Salah

6. Bidang psikologi yang berkaitan dengan lanjut usia ialah
a. Biologi
b. Geranotologi

7. Penyakit rabun jauh yang berkaitan dengan proses penuaan?
a. Presbyopia
b. Prebycusis

8. Sejenis penyakit otak yang menyebabkan seseorang hilang memori dan kesedaran?
a. Alzheimer
b. Strok

9. Perkembangan dewasa akhir bermula dari umur
a. 60 tahun
b. 65 tahun

10. Perubahan fizikal dalam golongan dewasa pertengahan berpunca daripada
a. Proses penuaan
b. Alam sekeliling

11. Apakah itu Myopia?
a. Rabun dekat
b. Rabun jauh

12. Apakah itu Prebycusis?
a. Kehilangan pendengaran
b. Kehilangan penglihatan

13. Menopause berlaku kepada
a. Lelaki
b. Perempuan

14. Andropause adalah kekurangan hormone
a. Testosterone
b. Estrogen

15. Apakah nama lain bagi proses penuaan?
a. Senescence
b. Pneumonia

16. Apakah umur yang dikategorikan sebagai orang tua-tua?
a. 65-74 tahun
b. 75 tahun ke atas

17. Apakah simptom akhir penyakit Alzheimer?
a. Senang marah
b. Suka senyum

18. Adakah pesakit Alzheimer boleh menguruskan hal sendiri?
a. Ya
b. Tidak


19. Kebolehan untuk mengingat dan menggunakan maklumat yang didapati dalam sepanjang hidup ialah
a. Kepintaran cecair
b. Kepintaran Kristal

20. Bilakah manusia dikategorikan dalam golongan dewasa akhir?
a. 55 tahun ke atas
b. 65 tahun ke atas

21. Pesakit Alzheimer memerlukan pemerhatian 24 jam.
a. Betul
b. Salah

Monday, February 26, 2007

PENYAKIT DI KALANGAN ORANG DEWASA AKHIR

Penyakit di Kalangan Orang Dewasa Akhir
Antara penyakit yang sering dihidapi oleh orang tua ialah penyakit jantung, darah tinggi, kencing manis, kataraks dan angin ahmar ( stroke ). Golongan dewasa akhir berjumpa dengan doktor lebih jika dibandingkan dengan golongan yang lebih muda. Kos perubatan mereka juga tinggi kerana kebanyakkan keuzuran yang didapati oleh mereka bersifat jangka panjang seperti kanser, sakit jantung dan kencing manis.

Antara penyakit yang seringkali dikaitkan dengan golongan dewasa akhir ialah penyakit Alzheimer. Penyakit Alzheimer merupakan sejenis penyakit otak yang secara perlahan menyebabkan individu tersebut hilang keintelektualannya, memori, kesedaran dan kebolehan untuk mengawal fungsi badan. Dalam tahap akhir boleh menyebabkan paralisis dan masalah pernafasan ( pneumonia ) serta tingkahlaku seperti kebudak-budakkan. Simptomnya yang paling jelas adalah apabila kehilangan memori terutamanya mengenai perkara yang baru berlaku, senang marah, tidak dapat duduk diam dan gagal membuat keputusan yang mudah. Terdapat pelbagai hipotesis tentang sebab terjadinya penyakit Alzheimer. Antaranya adalah disebabkan oleh pengumpulan Amyloid Protein yang terhasil daripada APP yang seterusnya membawa kerosakkan kepada bahagian otak yang lain. Individu yang mengalami penyakit ini memerlukan pemerhatian 24 jam. Selalunya mereka ditempatkan ke Pusat Penjagaan yang dikhaskan untuk penyakit Alzheimer. Keadaan ini adalah kerana mereka sendiri tidak dapat mengenal ahli keluarga masing-masing dan tidak boleh makan tanpa pertolongan.

TEORI-TEORI PROSES PENUAAN


Terdapat 3 teori utama yang menerangkan sebab berlakunya proses penuaan. Teori-teori berikut ialah seperti berikut :

1. Teori Genetik
Teori ini menyarankan bahawa proses penuaan wujud oleh kerana kerosakkan atau perubahan dalam maklumat genetik yamg terlibat dalam proses pembuatan protein sel. Contohnya, Teori Ralat Penuaan ( Theory Error ) menyarankan bahawa proses penuaan disebabkan oleh pengumpulan ralat yang terlibat dalam pemindahan maklumat dari molekul DNA kepada hasil protein.

2. Teori Sel Bukan Genetik
Teori ini menyarankan bahawa perubahan yang terbentuk dalam protein sel selepas ia dibina. Perubahan tersebut menyebabkan sesetengah daripada sel mati disebabkan peningkatan usia. Contohnya, Teori Perlucutan ( Deprivation Theory ) mengatakan bahawa penuaan disebabkan oleh perubahan vaskular yang kekurangan zat dan oksigen.

3. Teori Fisiologi
Teori ini menyarankan bahawa proses penuaan disebabkan oleh ketidakfungsian sistem organ atau kerosakkan dalam mekanisme kawalan fisiologi. Contohnya, Teori Stres ( Stress Theory ) menyatakan bahawa disebabkan oleh pengumpualn stres dalam sepanjang zaman kehidupannya. Di mana setiap stres dikatakan meninggalkan kesan dan lama-kelamaannya apabila terkumpul akan meninggalkan kesan negatif dalam sistem badan.