Monday, February 26, 2007

TEORI-TEORI PROSES PENUAAN


Terdapat 3 teori utama yang menerangkan sebab berlakunya proses penuaan. Teori-teori berikut ialah seperti berikut :

1. Teori Genetik
Teori ini menyarankan bahawa proses penuaan wujud oleh kerana kerosakkan atau perubahan dalam maklumat genetik yamg terlibat dalam proses pembuatan protein sel. Contohnya, Teori Ralat Penuaan ( Theory Error ) menyarankan bahawa proses penuaan disebabkan oleh pengumpulan ralat yang terlibat dalam pemindahan maklumat dari molekul DNA kepada hasil protein.

2. Teori Sel Bukan Genetik
Teori ini menyarankan bahawa perubahan yang terbentuk dalam protein sel selepas ia dibina. Perubahan tersebut menyebabkan sesetengah daripada sel mati disebabkan peningkatan usia. Contohnya, Teori Perlucutan ( Deprivation Theory ) mengatakan bahawa penuaan disebabkan oleh perubahan vaskular yang kekurangan zat dan oksigen.

3. Teori Fisiologi
Teori ini menyarankan bahawa proses penuaan disebabkan oleh ketidakfungsian sistem organ atau kerosakkan dalam mekanisme kawalan fisiologi. Contohnya, Teori Stres ( Stress Theory ) menyatakan bahawa disebabkan oleh pengumpualn stres dalam sepanjang zaman kehidupannya. Di mana setiap stres dikatakan meninggalkan kesan dan lama-kelamaannya apabila terkumpul akan meninggalkan kesan negatif dalam sistem badan.

No comments: