Monday, February 12, 2007

DEWASA PERTENGAHAN


Dewasa Pertengahan

Manusia dikategorikan sebagai dewasa pertengahan apabila mereka telah memasuki tingkat umur 40 sehingga 65 tahun.

Pada peringkat ini mereka akan mengalami pelbagai perubahan yang disebabkan oleh beberapa proses seperti :

*Proses Penuaan

*Pembinaan Genetik

*Tingkah Laku Dan Cara Hidup

Mereka akan mengalami beberapa kemerosotan yang dapat dilihat daripada cara hidup mereka seperti :

* Sesori

Presbyopia ialah rabun jauh yang berkaitan dengan penuaan disebabkan oleh kanta mata yang kurang elastik.

Myobia ialah rabun dekat.

Pre bycusis ialah kehilangan pendengaran secara perlahan-lahan terutamanya selepas umur 55 tahun untuk bunyi yang berfrekuensi tinggi.

*Kemahiran Motor

*Daya Ketahanan badan-sebab metabolisme yang lebih perlahan

*Kehilangan Kepada Tulang-osteoporosis

*Menopause

Kebanyakkan wanita akan mengalami proses ini dalam tingkat umur 51 tahun dan kebiasaannya pada umur 42-58 tahun.

Proses ini akan menyebabkan seseorang wanita itu akan berhenti menerima kedatangan haid
dan menyebabkan mereka kehilangan upaya untuk melahirkan anak.

Ia akan menyebabkan kekurangan hormon estrogen.

*Andropause

Tahap hormon testosterone yang berkurangan secara perlahan-lahan.

Kewujudannya tidak sejelas menopause.

Ia akan menunjukkan ciri-ciri dari segi kekuatan tenaga. Mereka akan menjadi cepat letih dan mengalami
perubahan sikap mereka.

Mereka masih boleh mengurniakan anak tetapi kesuburannya telah menurun.

No comments: